Thiết kế

Đèn và đầu giường cho một trận đấu hoàn hảo!

DR

Đối với một căn phòng với phong cách công nghiệp hoặc tự nhiên, thay vì vitamin hoặc nam tính triệt để, bàn đêm và ánh sáng phải tìm được sự thỏa thuận phù hợp. Dưới đây là các phương trình yêu thích của Tạp chí Maison ...

1. Một cái nhìn công nghiệp cho đầu giường của mình2. Đèn và đầu giường trong khi tỉnh táo3. Dám pha trộn các thể loại cho đầu giường của mình4. Đèn và đầu giường với hình học thay đổi5. Và cho một chiếc giường tự nhiên ...