Thiết kế

Đằng sau những cảnh tạo màu

DR

Làm thế nào được tạo ra các bảng màu sơn làm cho trang trí của chúng tôi? Để tìm hiểu, hãy đến Montmartre, trong studio Paris của Catherine Filoche đầy màu sắc, nhà tạo mẫu màu ...