Sân thượng

Đặt tivi ở đâu trong phòng khách?

DR

Và làm thế nào để ẩn TV của bạn trong nền! Ý tưởng của một nhà thiết kế nội thất, Florian Bochard (Atelier FB), để tân trang phòng khách của bạn bằng cách tránh TV đó giết chết trang trí của bạn ...

Florian Bochard, Atelier FB. Tel. : 01 40 06 96 60 www.atelier-fb.com