Thiết kế

Video: Làm thế nào để làm một quả bí ngô tươi sáng cho Halloween?

Pratiks.com

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt đầu làm một quả bí ngô tươi sáng cho Halloween? Lấy nỉ và dao của bạn bằng cả hai tay và bắt đầu với video này giải thích cách làm trống nó từ A đến Z.